PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING - DOMEIN I

Voor buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in Domein I Openbare Ruimte is er na het examen BOA-basisbekwaamheid een programma van Permanente Her- en Bijscholing (PHB). Dit programma bestaat uit vier modules, die in een periode van vijf jaar moeten worden afgerond. In deze periode worden twee theorie-examens en twee praktijkexamens afgenomen.

THEORIE-EXAMEN

Module 1: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG)
Dit examen bestaat uit 50 vragen betreffende strafrecht. Om het examen met een voldoende af te ronden dient u minimaal 35 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 60 minuten.

Module 2: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)
Dit examen bestaat uit 50 vragen betreffende APV, milieu en bijzondere wetten. Om het examen met een voldoende af te ronden dient u minimaal 35 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 80 minuten.

In de rechterkolom vindt u per cursusuitvoering meer informatie.

PRAKTIJKEXAMEN

Module 3: Sanctionerend optreden
U laat zien dat u over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Uw optreden en de uitgeschreven combibon worden beoordeeld. Eisen aan de combibon:

  • alle relevante grijze velden zijn correct ingevuld
  • de combibon kan de rechtelijke toets doorstaan

Module 4: Dienstverlening en calamiteiten
U laat zien dat u over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Uw optreden en de opgemaakte rapportage worden beoordeeld. Eisen aan de rapportage:

  • begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld
  • geeft een 3e persoon inzicht in wat er gebeurd is en
  • geeft antwoord op de 7W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, (op welke) wijze)

In een contextrijke omgeving wordt u geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. Het publiek wordt gespeeld door trainingsacteurs.

De modules 3 en 4 worden door ons in company aangeboden. Neem voor meer informatie contact op.

OPLEIDINGEN PHB - DOMEIN I


MEER INFORMATIE

Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek 

WKOR Generiek (30 dagen toegang)

WKOR Generiek (60 dagen toegang)

WKOR Generiek (90 dagen toegang)

Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek

WKOR Specifiek (30 dagen toegang)

WKOR Specifiek (60 dagen toegang)

WKOR Specifiek (90 dagen toegang)

Sanctionerend optreden / Dienstverlening en calamiteiten

Deze modules worden door ons in company aangeboden. Neem voor meer informatie contact op.