HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

Voor de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid worden vier beroepsgerichte examens afgenomen. Twee daarvan zijn de theoriemodules Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid, WKPV 1en WKPV 2. 

De modules WKPV 1 en WKPV 2 zijn bedoeld voor de persoon die de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid volgt of gaat volgen en nu graag onbeperkt vragen en proefexamens wil maken.

THEORIE-EXAMEN

Module 1: Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 1 (WKPV 1)
Dit examen bestaat uit 50 vragen betreffende strafrecht. Om het examen met een voldoende af te ronden dient u minimaal 36 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 75 minuten.

Module 2: Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 2 (WKPV 2)
Dit examen bestaat uit 55 vragen betreffende APV, milieu en bijzondere wetten. Om het examen met een voldoende af te ronden dient u minimaal 39 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 80 minuten.

In de rechterkolom vindt u per cursusuitvoering meer informatie.

PRAKTIJKEXAMEN

Module 3: Sanctionerend optreden
U laat zien dat u over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Uw optreden en de uitgeschreven combibon worden beoordeeld. Eisen aan de combibon:

  • alle relevante grijze velden zijn correct ingevuld
  • de combibon kan de rechtelijke toets doorstaan

Module 4: Dienstverlening en calamiteiten
U laat zien dat u over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Uw optreden en de opgemaakte rapportage worden beoordeeld. Eisen aan de rapportage:

  • begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld
  • geeft een 3e persoon inzicht in wat er gebeurd is en
  • geeft antwoord op de 7W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, (op welke) wijze)

In een contextrijke omgeving wordt u geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. Het publiek wordt gespeeld door trainingsacteurs.

De modules 3 en 4 worden door ons in company aangeboden. Neem voor meer informatie contact op.

OPLEIDINGEN HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID


MEER INFORMATIE

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 1 

WKPV 1 (30 dagen toegang)

WKPV 1 (60 dagen toegang)

WKPV 1 (90 dagen toegang)

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 2

WKPV 2 (30 dagen toegang)

WKPV 2 (60 dagen toegang)

WKPV 2 (90 dagen toegang)

Sanctionerend optreden / Dienstverlening en calamiteiten

Deze modules worden door ons in company aangeboden. Neem voor meer informatie contact op.