Rechtskennis + Gespreks- en benaderingstechnieken + TrainingsdagHet theorie-examen Rechtskennis bestaat uit 50 vragen. Voor een voldoende moet u 35 vragen correct beantwoorden. Het examen duurt maximaal 90 minuten en wordt digitaal afgenomen.

E-LEARNING
De basis van de elektronische leeromgeving (ELO) zijn de eindtermen die zijn vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de toetstermen van ExTH. Alle theorie is overzichtelijk gerangschikt; na de tekst volgen hoorcolleges en video’s die betrekking hebben op voorgaande theorie. Daarna maakt u een tussentoets van 25 vragen. De afwisseling van tekst lezen, hoorcollege luisteren, video kijken en een toets maken, zorgt ervoor dat de lesstof goed beklijft.

THEORIE
In de ELO wordt de theorie op drie manieren aangeboden: tekst, hoorcolleges en video's.

Tekst
De theorie is samengesteld aan de hand van de genoemde wetsartikelen en kernbegrippen en bestaat uit de volgende modules:
1. Opsporingsapparaat
2. Materieel strafrecht
3. Formeel strafrecht
4. Rechterlijke macht en Staatsrecht

Hoorcolleges
Een hoorcollege is een verbale uitleg van de theorie aan de hand van duidelijke voorbeelden. Het beeld van het hoorcollege is telkens een duidelijke samenvatting van de lesstof in opsommingen of in schema’s. De hoorcolleges in de ELO zijn inmiddels al meer dan 65.000 keer beluisterd en bekeken.

Video's
De video’s bevatten scènes van tv-programma’s of YouTube die betrekking hebben op de theorie. Door deze video’s te bekijken wordt de theorie voor u nog meer inzichtelijk. Met name het fenomeen YouTube is voor veel opsporingsambtenaren een belangrijk gegeven in hun dagelijkse taakuitoefening. Onze stelling is dan ook dat elk optreden van een opsporingsambtenaar ‘YouTube-proof’ moet zijn. 

VRAGEN
U maakt de vragen op drie manieren; via tussentoetsen, memotrainingen en extra oefeningen.

Tussentoetsen
Een tussentoets is een toets met 25 vragen aan het einde van ieder hoofdstuk. De vragen zijn op examenniveau zodat u weet wat de moeilijkheidsgraad van de examenvragen is. Nadat u alle tussentoetsen heeft gemaakt, heeft u aan het einde van de ELO de mogelijkheid om alle tussentoetsen nogmaals te maken. Zo kunt u uw kennisopname aan het einde van de opleiding vergelijken met die tijdens de opleiding.

Memotrainingen
Een memotraining is een persoonlijke herhalingstraining met 25 vragen die wordt gegenereerd aan de hand van uw behaalde kennisniveau. Elke vraag is gekoppeld aan een onderwerp. ‘s Nachts genereert de memotrainer die vragen over die onderwerpen waarmee u nog moeite heeft. De memotrainer zorgt er zo dus voor dat de lesstof in uw lange termijn geheugen wordt opgeslagen. In een memotraining komen de fout beantwoorde vragen net zolang terug totdat u het gewenste kennisniveau van dat bepaalde onderwerp heeft behaald.

Extra oefeningen
Middels de extra oefeningen kunt u uw leerbehoeftes en wensen individualiseren. In de extra oefening kunt u zelf het aantal vragen bepalen en over welke onderwerpen u die vragen wil ontvangen. Een extra oefening kan zelfs alle vragen bevatten die er over een bepaald hoofdstuk in de database beschikbaar zijn. Daarnaast kunt u de vragen specificeren op basis van uw gegeven antwoorden. Er kan dan een selectie gemaakt worden van vragen die u eerder niet correct heeft beantwoord. Zo traint u gericht en dus zeer efficiënt op moeilijke vragen. De frequentie van het aanmaken van extra oefeningen is ongelimiteerd. U kunt dus zoveel en zo vaak oefenen als u wilt. 

PROEFEXAMENS
U heeft de mogelijkheid om onbeperkt proefexamens te maken. De ELO selecteert uit de database willekeurig 50 examenvragen volgens de ExTH-toetsmatrijs. De vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad van de proefexamens zijn afgestemd op het ExTH-examen en in lijn met de ExTH-toetsmatrijs. Na afloop van elk proefexamen kunt u door alle vragen bladeren, maar u kunt ook aanvinken dat u slechts de onjuist beantwoorde vragen wilt doornemen.

Uitleg per vraag
Elke bovengenoemde oefenvorm heeft de mogelijkheid om alle vragen terug te kijken. Elke vraag heeft een toelichting op het gegeven antwoord. Zo kunt u direct de toelichting bestuderen en hoeft u dit niet na te zoeken in een lesboek. Alle theorie heeft u dus direct bij de hand.

LOKAAL 58 APP
De gehele opleiding volgt u op uw computer, laptop, smartphone of tablet. Bij deze opleiding maakt u gebruik van de LOKAAL 58 App. Zo heeft u dus 24/7 toegang tot de volledige opleiding waar en wanneer u maar wilt. 

PRAKTIJK 
Het examen Gespreks- en benaderingstechnieken (GBT-examen) bestaat uit het voeren van twee bekeuringsgesprekken en het opmaken van één combibon. Voorafgaand aan het contact met de overtreder wordt u door de examinator gebriefd. U mag aantekeningen maken en vragen stellen. Na het tweede bekeuringsgesprek, krijgt u 20 minuten de tijd om van één van de twee bekeuringsgesprekken de combibon op te maken. 

E-LEARNING  
In de elektronische leeromgeving leert u welke elementen essentieel zijn bij een effectief bekeuringsgesprek en hoe u die elementen optimaal gebruikt. De 11 cases die van toepassing zijn op het GBT-examen worden vanaf de briefing tot en met de uitwerking van de combibon besproken. 

Bekeuringsgesprek  
Aan de hand van een 5-stappenplan doorloopt u alle kritische beoordelingspunten om het bekeuringsgesprek op professionele en effectieve wijze uit te voeren. In een hoorcollege beluistert u de briefing, de aandachtspunten voor het examen en het effectieve bekeuringsgesprek. Op beeld leest u mee met de 5 stappen van het stappenplan. 

Combibon  
De combibon die u op het GBT-examen uitschrijft, moet de rechterlijke toets kunnen doorstaan; juist, volledig en duidelijk leesbaar ingevuld. Eén cruciale fout in de combibon heeft als resultaat dat het gehele GBT-examen als onvoldoende wordt beoordeeld. In de elektronische leeromgeving vindt u de uitwerking van de 11 combibonnen die op het GBT-examen worden geëxamineerd. 

DOCENT 
24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u via de elektronische leeromgeving vragen stellen over de theorie als u extra uitleg wilt. Het docententeam leest de vraag, waarna u altijd binnen één dag een duidelijk antwoord krijgt. Als u nog aanvullende vragen heeft, stelt u die direct totdat voor u alles duidelijk is. 

TRAININGSDAG
Tijdens de trainingsdag Gespreks- en benaderingstechnieken brengt u de opgedane kennis van de e-learning module in de praktijk. Onder begeleiding van de trainer en een acteur worden de 11 examencases getraind. De combibonnen die u uitschrijft worden direct nagekeken en besproken.

INVESTERING €675 - €775 - €875
U kunt kiezen voor een toegangsduur van 6, 9 of 12 maanden. LOKAAL 58 is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. U bespaart 21% op uw opleidingskosten omdat deze opleiding is vrijgesteld van BTW.


Investering


€ va. 675 per persoon, inclusief BTW

Cursusmateriaal


Resultaat


Groepsgrootte


n.v.t.
Vierhouten

  1. 15-10-2022 van 09:00 tot 16:00 uur.