HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

             

WKPV 1

 

WKPV 2

       

1.01 Misdrijven tegen het openbaar gezag
1.02 Valsheid in geschrift
1.03 Misdrijven tegen de zeden
1.04 Belediging
1.05 Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
1.06 Mishandeling
1.07 Vernieling of beschadiging
1.08 Begunstiging
1.09 Openbare orde
1.10 Openbaar gezag
1.11 Algemene veiligheid van personen en goederen
1.12 Veldpolitie

 

2.01 Algemene plaatselijke verordening
2.02 Wegenverkeerswet 1994
2.03 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
2.04 Vuurwerkbesluit
2.05 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
2.06 Wet op de kansspelen
2.07 Tabakswet en Drank- en Horecawet
2.08 Winkeltijdenwet
2.09 Wet personenvervoer 2000
2.10 Besluit personenvervoer 2000
2.11 Wet milieubeheer
2.12 Waterwet
2.13 Wet bodembescherming
2.14 Visserijwet

 

 

                                                                                         
 

                                                         

GRATIS UITPROBEREN!


 

GRATIS HAND-OUT

Als dank voor uw belangstelling ontvangt u aan het einde van de DEMO de gratis hand-out van de BOA-theorie.